Co trzeba wiedzieć o szpitalach

Co trzeba wiedzieć o szpitalach

Szpital to jedna z najważniejszych instytucji prosperujących na terenie danego kraju. Choć w Polsce o służbie zdrowia mówi się wiele (i niekoniecznie w samych superlatywach), jedno jest pewne. Bez takich obiektów na terenie wielu miast i miasteczek społeczeństwo znalazłoby się w bardzo trudnej sytuacji (często bez wyjścia). Chorób nie da się uniknąć, ale ich leczenie w wielu przypadkach prowadzi do całkowitego wyleczenia lub chociażby minimalizowania różnych skutków ubocznych choroby bądź jej przykrych objawów. Na terenie Polski prężnie funkcjonuje wiele placówek szpitalnych. Jedne są bardziej, inne mniej nowoczesne, niemniej jednak wszystkie mają na celu niesienie pomocy. Chociażby z tego względu warto wiedzieć co nieco na temat krajowego szpitalnictwa. Co więcej, okazuje się, że wspomniana tematyka ma głębokie korzenie i jest w niektórych kontekstach niezwykle interesująca.

Krótko o historii szpitala

W szkole wiele mówi się na temat umiejętności leczniczych starożytnych społeczeństw. I słusznie, ponieważ w starożytnym Egipcie czy starożytnej Grecji wiedza na różne tematy medyczne była naprawdę ogromna. Osoby zajmujące się starożytnością nierzadko twierdzą zgodnie, że na podanych terenach prężnie funkcjonowały placówki przypominające współczesne szpitale. Oczywiście możliwości ówczesnych lekarzy i uzdrowicieli z pewnością nie mogły dorównywać dzisiejszym technologiom i wiedzy na temat ludzkiego ciała. Niemniej jednak z pewnością były cennym tworem dla obywateli starożytnych państw i krain. Co ciekawe, pierwsze zapiski świadczące o istnieniu namacalnego szpitala, dotyczą Azji Mniejszej. Jeśli chodzi o Europę, pierwsze szpitale powstawały między innymi w Londynie, Paryżu czy we Florencji. Najstarsze szpitale na terenie naszego kraju znajdziemy z kolei w Jędrzejowie (placówka założona w tysiąc sto pięćdziesiątym drugim roku) czy we Wrocławiu (tam szpital działał już od roku tysiąc sto ósmego).

Oddziały szpitalne

Szpital – jak wiele innych instytucji – posiada różne jednostki organizacyjne, nazywane również oddziałami szpitalnymi. Dzięki podziałom praca lekarzy specjalistów staje się ułatwiona, a leczenie przebiega efektywniej i szybciej. Każda nazwa oddziału – co wydaje się w zasadzie oczywiste – pochodzi od specjalności medycznej, którą parają się lekarze przebywający i pracujący na danym oddziale. Wyróżniamy zatem dla przykładu oddziały pediatryczne, ginekologiczne czy chorób wewnętrznych. Co ważne, każdy oddział posiada swoją hierarchię złożoną z pielęgniarek, lekarzy i wreszcie stojących na czele każdego oddziału ordynatorów. W Polsce szpitale podzielone są na tak zwane poziomy referencyjne. Każdy poziom informuje pacjenta o tym, jakie „usługi” świadczone są na terenie danego szpitala. Wyróżniamy zatem pierwszy poziom, drugi poziom oraz trzeci poziom referencyjny. Pierwsza kategoria odnosi się do najbardziej podstawowych szpitali. Takie instytucje posiadają kilka głównych oddziałów, bez których funkcjonowanie szpitala byłoby bardzo ograniczone. Mowa tutaj o oddziałach pediatrii, położnictwa i ginekologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii ogólnej. Bardzo często w pierwszym poziomie mieści się również oddział anestezjologii oraz intensywnej terapii. Drugi poziom to tak zwane szpitale wojewódzkie, które obok wymienionych wyżej oddziałów posiadają również oddziały kardiologii, dermatologii, neurologii, okulistyki czy laryngologii. Rodzajów świadczeń jest oczywiście o wiele więcej, a wymienione specjalności są przykładowymi oddziałami w szpitalach wojewódzkich. Trzeci poziom referencyjny przypisuje się szpitalom klinicznym oraz jednostkom badawczo-rozwojowym (organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia). Ciekawostką jest fakt, iż szpitale kliniczne to miejsca naukowo-dydaktyczne dla wyższych uczelni medycznych.

Położnictwo i ginekologia

Bardzo ciekawymi dziedzinami medycyny są położnictwo oraz ginekologia. W przypadku takich oddziałów na salach szpitalnych przebywają również zdrowe pacjentki, które spodziewają się potomstwa. Wspomniane specjalizacje siłą rzeczy są ze sobą bardzo związane. Samo położnictwo dotyczy ciąży, porodu oraz połogu w kontekście stricte fizjologicznym. Ginekologia jest dziedziną szerszą. Wiąże się bowiem nie tylko z okresem ciąży, ale również z chorobami żeńskiego układu płciowego. Jeśli chodzi o dziedzinę jaką jest ginekologia, duże miasta posiadają naprawdę doświadczonych i profesjonalnych specjalistów z tej dziedziny medycyny. Ginekolodzy zajmują się najczęściej niepłodnością, zaburzeniami hormonalnymi i miesiączkowania czy nowotworami związanymi z układem płciowym oraz piersiami.

Pediatria, neonatologia, chirurgia dziecięca

Kolejną interesującą dziedziną medycyny jest chociażby pediatria, czyli dziedzina zajmująca się wyłącznie chorobami dziecięcymi. Pediatrzy czuwają nad zdrowiem dziecka oraz jego prawidłowym rozwojem. Za ojca pediatrii uznaje się profesora chorób dziecięcych, Abrahama Jacobiego, założyciela pierwszej kliniki dla dzieci w Stanach Zjednoczonych. Dziedziną związaną z leczeniem najmłodszych jest również neonatologia, która zajmuje się wadami wrodzonymi oraz rozwojem noworodków. Wyróżniamy również chirurgię dziecięcą.

Kardiologia dla serca

Bardzo ważną dziedziną medycyny jest oczywiście kardiologia, która zajmuje się wadami układu sercowo-naczyniowego. Badania związane z pracą serca wykonywano już w starożytności, dlatego historia tej dziedziny jest bardzo długa. Niemniej jednak dopiero dwudziesty wiek okazał się przełomowy w leczeniu chorób związanych z sercem. Warto wspomnieć koniec wieku XIX (1896 rok), kiedy to niemiecki chirurg przeprowadził pierwszą operację serca.