Radca prawny

Radca prawny

Historia zawodu jakim jest radca prawny tak naprawdę nie jest długa. Jej początek to lata sześćdziesiąte dwudziestego wieku. To właśnie w tym czasie (dokładnie w roku 1961) pojawiła się uchwała wydana przez Radę Ministrów dotycząca usług prawnych świadczonych dla państwowych banków, działalności i zjednoczeń. Obsługa wymienionych przedsiębiorstw od tamtej pory miała należeć do zatrudnionych przez nich radców prawnych. Początkowo obowiązki radcy prawnego były bardzo ograniczone (np. w stosunku do zawodu adwokata). Niemniej jednak w ostatnich latach uprawnienia osób po aplikacji radcowskiej znacznie się rozszerzyły. Zawód warto docenić przede wszystkim dlatego, że droga do uzyskania uprawnień wcale nie jest prosta. Osoby wybierające karierę radcy muszą zmierzyć się z wieloma przeciwnościami, które nierzadko spędzają sen z powiek zarówno studentom prawa, jak i aplikantom radcowskim.

Kancelarie radcowskie

W Polsce można znaleźć wiele profesjonalnych kancelarii. Jeśli poszukujemy kancelarii radcowskiej w swoim mieście, powinniśmy skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Z reguły każda taka działalność posiada własną witrynę. Możemy także poszukać idealnego radcy wśród znajomych i zapytać ich, czy może polegają nam kogoś.

Droga do zawodu

By zostać radcą prawnym, najpierw trzeba ukończyć studia na kierunku prawa. Można to zrobić zarówno na uczelni państwowej, jak i na uczelni prywatnej. W drugim przypadku trzeba liczyć się oczywiście z dużymi kosztami, niemniej jednak te ostatnie zmniejszają na przykład stypendia. Najbardziej oblegane uczelnie przyjmujące na wspomniany kierunek znajdują się w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku czy Krakowie. Co roku na jedno miejsce przypada przynajmniej kilku kandydatów. Studia prawnicze są jednolite (nie ma podziału na licencjat i magisterkę) i trwają pięć lat. Po uzyskaniu tytułu magistra absolwent może wybrać interesującą go aplikację. Jedną z nich jest aplikacja radcowska. Podobnie jak aplikacja adwokacka, aplikacja radcowska trwa trzy lata. Po jej ukończeniu należy zdać jeszcze egzamin, do którego wiele osób podchodzi kilkakrotnie.

Egzamin uprawniający do wykonywania zawodu

W czasie aplikacji absolwent prawa bierze udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i w „zajęciach” praktycznych. Egzamin zawodowy organizowany po trzech latach dodatkowej nauki składa się z dwóch części – ustnej oraz pisemnej. Pozytywny wynik uzyskany z obu części oznacza otrzymanie uprawnień zawodowych.