Niezastąpione żurawie budowlane

Niezastąpione żurawie budowlane

żuraw budowlanyZe względu na dynamiczny rozwój wielu gałęzi przemysłu, wzrosło zapotrzebowanie na zwiększoną efektywność pracy hal i zakładów. Trudno sobie współcześnie wyobrazić jakąkolwiek działalność czy też dowolne przedsięwzięcie bez wykorzystania dorobku technologicznego, dlatego też jego wpływ jest zauważalny już niemal na każdym kroku i nie pozostał bez wpływu także, na fabryki oraz przedsiębiorstwa budowlane czy produkcyjne. Wiele nowoczesnych urządzeń jest obecnie konstruowanych ściśle według zasad ergonomii, dlatego też koniecznością okazało się nawiązywanie współpracy nie tylko z inżynierami i projektantami, ale i lekarzami, biologami czy fizjoterapeutami.

Zauważono i udowodniono już dawno, że konstruowanie maszyn i urządzeń, które są precyzyjnie przemyślane i dopasowane do możliwości psychofizycznych osób, które regularnie je obsługują, znacznie poprawia wydajność produkcyjność, efektywność pracy oraz zadowolenie pracowników. Odciążenie ich dzięki wygodnym w użyciu i prostym w obsłudze przyrządom ma zbawienny wpływ dla ich kręgosłupów oraz ogólnego samopoczucia, nie ma więc większego problemu ze zrozumieniem, dlaczego w wielu firmach zaczęły pojawiać się przyrządy i urządzenia nowej generacji, takie jak na przykład żurawie, wciągarki czy przyssawki. Przemysł budowlany rozwinął się obecnie do takiego stopnia, że coś, co jeszcze do niedawna wydawało się być poza zasięgiem naszych możliwości, jest regularnie i z powodzeniem realizowane, dlatego też na powierzchni naszego globu raz za razem powstają skomplikowane konstrukcje budowlane, niejednokrotnie bijące rekordy w gabarytach, wysokości czy też skomplikowanych rozwiązaniach technologicznych. Nietrudno bowiem zauważyć, w jakim tempie powstają wysokie biurowce, wieżowce mieszkalne, mosty czy galerie handlowe. Rozwój technologiczny sprawił, że tego typu działania nie są już rozłożone w czasie na kilkanaście lat, a potrafią zajmować wykonawcom i podwykonawcom najwyżej kilkanaście miesięcy.

Bez wątpienia wpływ na tempo prac mają poszczególne urządzenia, takie jak chociażby żurawie, które stały się już niemal symbolem budownictwa i elementem, bez którego trudno wyobrazić sobie jakikolwiek szanujący się plac budowy. Istnieje oczywiście wiele rodzajów żurawi, ze względu na to, że ich mechanizm wykorzystywany jest także w przedsiębiorstwach budowlanych i halach produkcyjnych, gdzie konieczne okazuje się przenoszenie ciężkich elementów z punktu A do punktu B. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby którykolwiek z pracowników był w stanie podnieść kilkudziesięciokilogramowy element betonowy czy stalowy tylko i wyłącznie za pośrednictwem siły własnych mięśni. Z tego też powodu w takich miejscach pojawiają się żurawie w wersji zminiaturyzowanej, które nie tylko są bardziej zwrotne i mobilne, ale i na tyle poręczne, że bez trudu mogą być wykorzystywane na niewielkich powierzchniach. Ciągle jeszcze jednak, kiedy myślimy o żurawiach, pojawiają się w naszych głowach obrazy związane bezpośrednio z żółtymi, kilkumetrowymi maszynami, przenoszącymi ciężkie elementy stalowe i betonowe, ułatwiając rozbudowywanie skomplikowanych konstrukcji. W najprostszym podziale żurawie dzieli się na górnoobrotowe i dolnoobrotowe, które różnią się od siebie kilkoma podstawowymi parametrami. Żuraw dolnoobrotowy dostarcza się na miejsce montażu za pośrednictwem ciągnika balastowego lub siodłowego, a następnie składa się go w odpowiedni sposób, nadbudowując go na rozłożonych łapach. Zanim rozpocznie się montaż, takiego żurawia należy przede wszystkim wypoziomować, dlatego też bezpośrednio po ustawieniu wieży do pionu zakłada się dla niej przeciwwagę, tak, aby żuraw nie przechylił się podczas wykonywania prac. Ostatnim etapem montażu żurawia jest umieszczanie na nim wieży oraz wysięgnika, które pojawiają się na konstrukcji pionowej na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podejście hydrauliczne, czyli za pośrednictwem siłowników.krajobraz z żurawiem budowlanym w tle

W ogólnym zarysie można więc powiedzieć, że w takim przypadku wieża składa się z dwóch elementów połączonych zawiasem i rozkładanych siłownikiem, co ma jednak podstawową wadę, a mianowicie taką, że wieża nie może być ustawiana na różnych wysokościach. W przypadku wysięgnika montowanego hydraulicznie zaletą jest bez wątpienia możliwość założenia go w trakcie przenoszenia ładunku na czas omijania przeszkody. Drugim sposobem montażu jest montaż teleskopowy, czyli wykorzystywanie w trakcie prac lin oraz wielokrążków. Żurawie górnoobrotowe zwykle przywożone są na plac budowy na ciężarówkach czy tirach, natomiast ich montaż odbywa się na miejscu docelowym za pośrednictwem żurawia samojezdnego. Podstawa żurawia rozkładana jest na uprzednio przygotowanym podłożu, które stanowi pewnego rodzaju fundament, na którym nadbudowana jest dalsza część konstrukcji. Wieża mocowana jest do podstawy i składa się z wielu pojedynczych elementów łączonych razem aż do osiągnięcia pożądanej wysokości. Podobnie jak w przypadku żurawia dolnoobrotowego, żurawie górnoobrotowe wymagają odpowiedniego zbalastowania. Z tego też powodu na długości żurawia montowany jest balast centralny, po umieszczeniu którego nakłada się na wieżę obrotnicę oraz przeciwwysięg. Wysięgnik składany jest na ziemi a następnie podnoszony do góry i montowany na obrotnicy. Zanim żuraw zostanie oddany do eksploatacji i będzie mógł przystąpić do pracy na budowie, konieczna jest jeszcze regulacja wyłączników przeciążeniowych oraz wyłączników krańcowych całej konstrukcji. Ogólnie rzecz biorąc żurawie dzieli się i kategoryzuje ze względu na typ wysięgnika, miejsce obrotu, sposób posadowienia oraz sposób montażu. W przestrzeni branży budowlanej pojawiają się bowiem żurawie z wysięgnikiem wodzakowym, odciągowym oraz bezodciągowym, stacjonarne i przejezdne, samomontujące się lub też montowane za pośrednictwem pomocniczego żurawia. Są to urządzenia potocznie zwane dźwigami i zaliczane do największych maszyn roboczych, dlatego też zwykle są pierwszymi elementami konstrukcyjnymi, które zauważamy podczas przyglądania się placom budowy w naszym bezpośrednim otoczeniu. Na stronie http://www.dalmec.pl/bezpieczenstwo,243.html znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy przy wykorzystaniu wspomnianego wyżej sprzętu. Mimo jego innowacyjności oraz nowoczesności należy bowiem liczyć się z tym, że nie każdy może taką maszynę obsługiwać. Niezbędne są między innymi odpowiednie szkolenia oraz instrukcje podane zarówno od producentów, jak i od bardziej doświadczonych w tym zakresie pracowników.