Czym jest spedycja międzynarodowa?

Czym jest spedycja międzynarodowa?

Spedycja w najogólniejszym zarysie polega na na takim organizowaniu czynności i takim zarządzaniem swoimi działaniami, aby możliwy był transport określonej przesyłki z jednego miejsca na drugi. Przewozy spedycyjne nie są oczywiście tym, co powszechnie rozumiemy pod pojęciem usług pocztowych, chociaż pobieżny mechanizm może być uznany za analogiczny. Spedycja, a zwłaszcza spedycja międzynarodowa to jednak nie tylko sam przewóz, ale przechowywanie i tworzenie dokumentów, które są ściśle powiązane z określoną przesyłką, przechowywanie towarów, zlecanie załadunku, przepakowywania, ubezpieczania go od nieszczęśliwych wypadków, odprawy celnej, odbioru załadunku oraz sprawdzania jego zawartości na miejscu docelowego odbioru.

System spedycyjny obejmuje zatem szereg skomplikowanych czynności, które muszą być zgrane ze sobą w czasie i dopracowane w każdym szczególe, przede wszystkim dlatego, że niezbędne jest nadanie – czasami wielkogabarytowych oraz niezwykle cennych załadunków – drogą morską lub tradycyjną i śledzenie trasy przewozu tak, aby zamówienie dotarło na miejsce zgodnie z ustaleniami. Spedycja międzynarodowa jest zarządzaniem transportem i jego logistyką, dlatego też nie jest to proste przewożenie załadunków z punktu A do punktu B. Wiele firm specjalizuje się w przewozach krajowych i zagranicznych, obejmując swoim działaniem państwa całej Europy, a nawet świata, doskonale współpracując z zagranicznymi filiami i partnerskimi punktami spedycyjnymi, a także koordynując przewóz załadunku z każdego miejsca na Ziemi. Nowoczesne firmy posiadają własne zaplecza lokalowe oraz środki transportu, do których zaliczyć można chociażby ciągniki siodłowe z naczepami plandekowymi i chłodniczymi, przez co możliwe jest transportowanie delikatnych i kruchych produktów, także tych żywnościowych. Istotne jest także zaopatrywanie się w magazyny, w których możliwe jest składowanie załadunków i przygotowywanie ich do transportu. Ze względu na to, że spedycja międzynarodowa wymaga stałego kontaktu ze środkiem transportu, kierowcy kontaktują się z bazą za pośrednictwem telefonów komórkowych oraz sieci GPS, dzięki czemu możliwe jest regularne śledzenie trasy przejazdu załadunku. W przypadku definicji transportu i spedycji istnieją zawsze niedopowiedzenia terminologiczne, przede wszystkim dlatego, że spedycja sama w sobie zawiera szereg niezbędnych czynności, które mogą rozszerzać się w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów. Istnieje też kilka podstawowych definicji spedycji, które wyraźnie wskazują na to, że zakres działalności spedytora jest trudny do jednoznacznego scharakteryzowania. Spedycja może być jednak uznana przez nas za działalność polegającą nie tylko na samym organizowaniu przewozu załadunku, ale także odpłatnym funkcjonowaniem na rzecz swojego zleceniodawcy. Najczęściej jest to oczywiście konkretne przedsiębiorstwo, głównie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na udostępnianie swoich produktów poza granicami własnego kraju. Globalizacja sprawiła, że firmy rozszerzyły swoją ofertę sprzedażową, dostosowując się bezpośrednio do potrzeb rynkowych. Wydaje się więc, że spedycja międzynarodowa, pomimo tego, że i tak stoi już na niezwykle wysokim poziomie, będzie się stale rozwijać, zwiększając zakres swoich usług i działając na rzecz coraz większych konglomeratów produkcyjnych. Transport załadunków z jednego końca globu na drugi wymaga elastycznych działań i brania pod uwagę najróżniejszych aspektów prawnych i administracyjnych, dlatego też nie może się on odbywać bez odpowiedniego nadzoru i sprawnego zarządzania.